ایمیل: info@archmahan.com                           تلفن: 01154281650

معرفی گروه متخصصین شهرسازی

  • خانه
  • /
  • معرفی گروه متخصصین شهرسازی

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد فرامرزی

سمت: مدیر گروه شهرسازی

مدرک تحصیلی: دکتری شهرسازی


نام و نام خانوادگی: المیرا عظیمی

سمت: پژوهشگر و دبیر گروه شهرسازی

مدرک تحصیلی: دکتری شهرسازی و مدرس دانشگاه


نام و نام خانوادگی: دکتر نازلی پاکرو

سمت: پژوهشگر و معاونت گروه شهرسازی

مدرک تحصیلی: دکتری شهرسازی و مدرس دانشگاه

error: محتوای سایت قابل کپی برداری نمی باشد