ایمیل: info@archmahan.com                           تلفن: 01154281650

پژوهش و مطالعات

opened book, lying on the bookshelf with a glasses

معرفی گروه متخصصین پژوهش و مطالعات

سمینار ها و همایش

مقالات و کتب چاپی

دوره های آموزشی

زمینه فعالیت گروه تحقیق و پژوهش

طرح پیش امکان سنجی سرمایه گذاری

تدوین طرح های پژوهشی و مدل های مفهومی

error: محتوای سایت قابل کپی برداری نمی باشد