ایمیل: info@archmahan.com                           تلفن: 01154281650

واحد بازرگانی

هدف اصلی این واحد، مدیریت و برنامه ریزی جهت بهره وری زمان، هزینه و منابع می باشد. ارتباط با کارفرما در زمینه فنی پروژه، کنترل بر مدت زمان ساخت پروژه ، ارائه برنامه زمانبندی خط تولید به واحد های مربوطه، آنالیز مواد مصرفی هر پروژه و … از جمله فعالیت های عمومی این واحد می باشد.

error: محتوای سایت قابل کپی برداری نمی باشد