ایمیل: info@archmahan.com                           تلفن: 01154281650

معرفی گروه متخصصین معماری

  • خانه
  • /
  • معرفی گروه متخصصین معماری

نام و نام خانوادگی: مهندس فائزه سردشتی

سمت: مسئول گروه معماری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری


نام و نام خانوادگی: مهندس سهیل نبی

سمت: کارشناس گروه معماری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری


نام و نام خانوادگی: مهندس فرناز سادات

سمت: کارشناس گروه معماری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری


نام و نام خانوادگی:مهندس مهدی فدایی

سمت: کارشناس گروه معماری

مدرک تحصیلی: کارشناس معماری


نام و نام خانوادگی: مهندس معین علی نصیر شعیبی

سمت: کارشناس گروه معماری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری


نام و نام خانوادگی: زکیه شورج

سمت: کارشناس گروه معماری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری

error: محتوای سایت قابل کپی برداری نمی باشد