Home / برنامه ریزی شهری و شهرسازی (Urban planning)

برنامه ریزی شهری و شهرسازی (Urban planning)

   

     برنامه ریزی شهری و شهرسازی (Urban planning)

 • تهیه طرح جامع، تفصیلی و توانمندسازی بافت های فرسوده شهری و روستایی
 • مشاوره، طراحی پروژه های طراحی شهری شامل مجموعه های تجاری، تفریحی، پارکینگ های طبقاتی، مجتمع های ورزشی، ساختمان های چند منظوره
 • مطالعه، مشاوره و ارائه طرح های بلند مدت، کوتاه مدت و ضربتی و ارائه سندهای چشم انداز توسعه شهرها
 • مشاوره، طراحی و اجرای پیاده راه های شهری
 • مطالعه، مشاوره و اجرای پروژه های ترافیکی
 • مطالعه، مشاوره و ارائه طرح های باز آفرینی بافت های فرسوده شهری
 • مطالعه، مشاوره، طراحی و نظارت کلیه پروژه های توانمندسازی بافت های نامنظم و مرکز شهری
 • مطالعه، مشاوره در خصوص طرح های سرمایه گذاری و ارائه خدمات حقوقی و تنظیم قراردادهای فازهای مطالعه، مشاوره، نظارت و اجرا
 • برآورده هزینه و متره پروژه های سرمایه گذاری، طراحی شهری و عمرانی
 • مطالعه، مشاوره و ارائه طرح های توسعه شهری شامل طرح های جامع، تفصیلی، هادی و طرح های موضعی
 • مطالعه، مشاوره، طراحی و اجرای تقاطع های غیر همسطح معابر شهری
 • مطالعه، مشاوره، طراحی و اجرای خیابان های سبز، پارک های کودکان، بانوان و پارک های چندمنظوره
 • مشاوره، طراحی و اجرای المانهای شهری و زیباسازی محیط
 • مطالعه، مشاوره و طراحی آبیاری مکانیزه و هوشمند فضاهای سبز شهری
 • مطالعه، طراحی و ارائه نقشه و طرح های فضای سبز شهری و مهندسی فضای سبز
 • برگزاری دوره ی آموزشی حوزه شهرسازی و مدیریت شهری شامل دوره های کمیسیون های شهرداری، حقوق و قوانین شهری، ضوابط ساخت و سازها، آشنایی با طرح های توسعه شهری
 • مطالعه، مشاوره و ارائه طرح های جمع آوری آب های سطحی و مدیریت سیلاب های شهری
 • مطالعه، مشاوره، طراحی و اجرای کارخانه های تولید آسفالت، تولید شن و ماسه، جدول، کف سنگ و قطعات یتنی
 • مشاوره، طراحی و اجرای پل های عابر پیاده و پله های برقی
 • مشاوره، طراحی و اجرای طرح و پروژه های محوطه سازی
 • مطالعه، طراحی و اجرای طرح های روشنایی و نورپردازی شهری
 • مطالعه، طراحی و اجرای فضاهای شهری برای معلولین