ایمیل: info@archmahan.com                           تلفن: 01154281650

بسته بندی و حمل و نقل

  • خانه
  • /
  • بسته بندی و حمل و نقل

مرحله نهایی ساخت، بسته بندی قطعات رنگ آمیزی شده میباشد، و به گونه ای انجام می گیرد تا در اثر حمل ونقل به رنگ قطعات و خود قطعات آسیبی وارد نشود. با چیدمان مناسب در كنار هم، ظرفیت بارهای ارسالی به مقصد به حداكثرمی رسد و مطابق با اولویت های تعیین شده و پیشرفت امور نصب، به کارگاه نصب ارسال می گردد.

error: محتوای سایت قابل کپی برداری نمی باشد