ایمیل: info@archmahan.com                           تلفن: 01154281650

واحد فنی مهندسی

در شروع کار، نقشه های طرح در دفتر مدیریت مهندسی به دقت بررسی و متخصصین با استفاده از پیشرفته ترین نرم افزارهای موجود، نقشه ها را تهیه و مصوبات کارفرما را اخذ می کنند.
لیستی از آهن آلات پروژه موجود تهیه و با احتساب کمترین پرت، برای خرید به کارفرما ارایه می شود.

error: محتوای سایت قابل کپی برداری نمی باشد